เก็บตกงานเสวนา "โรงแรมในอุทยานแห่งชาติ"

เก็บตกงานเสวนา "โรงแรมในอุทยานแห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีการเสวนาวิชาการเรื่อง "อุทยานแห่งชาติควรมีโรงแรมไหม" และ อ.ธนพล ได้สรุปผลการนำเสนอเบื้องต้นเป็น Highlight

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่สนใจเกี่ยวกับโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ จึงได้ปรึกษากับ อ.ธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จัดการเสวนาดังกล่าวขึ้น ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

ชื่อวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย

            นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

            นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

 นายมานพ ชมพูจันทร์  ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว

            นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

            นายโสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

            นายธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ (ดำเนินการอภิปราย)

            ทั้งนี้ผู้แทนกรมอุทยานฯ ไม่สะดวกไปร่วมเสวนาด้วย เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้บริหารระดับสูงติดงานอื่น แต่ได้นายธรรมนูญฯ จากกรมป่าไม้ให้ความกรุณาไปแทน

            นายธนพล ได้สรุปผลการเสวนาเบื้องต้น ดังนี้:

            นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย ให้ความเห็นว่า เอกชนควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับโรงแรม โดยการอนุญาตหรือให้สัมปทาน 30 ปี มีการประมูลเพื่อให้ทางราชการได้ผลประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมแก่ผู้สนใจ

            นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้ความเห็นว่า โรงแรมในอุทยานแห่งชาติควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีการบำรุงรักษาที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

            นายมานพ ชมพูจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว ให้ความเห็นว่า เพื่อให้กิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติดำเนินไปโดยไม่มีผลกระทบในทางเสียหายต่อสภาพธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติต้องมีระเบียบและเงื่อนไขที่รัดกุมและเข้มแข็งสำหรับการควบคุมกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติ

            นายโสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เมืองไทย จะมีโรงแรมเอกชนบริการในอุทยานแห่งชาติ

โปรดดู Clip การเสวนาได้ดังนี้: www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1702559236523322


ที่มา : https://goo.gl/9NDKQH

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  15
 • เศร้า
  9