ประกันชีวิตดีๆที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตดีๆที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

คงจะดีหากมีประกันชีวิตดีๆที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

แต่ได้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับวัยหนุ่มสาว วันนี้ทางทีมงานของเรามาแนะนำประกันชีวิตประกันสูงวัยสบายกระเป๋า ของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณได้พิจารณา เพิ่มความสบายใจในยามเจ็บป่วยพร้อมทั้งเงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ประกันสูงวัยสบายกระเป๋า

            กรมธรรม์มายสบายแคร์ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือประกันสูงวัยสบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

รายระเอียดความคุ้มครอง

 • รับเงินชดเชยรายได้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยสูงสุด 2,500 บาทต่อวัน
 • รับเงินชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุด 2,500 บาทต่อวัน
 • รับเงินก้อนกรณีเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ หรือผ่าตัดซับซ้อนต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน หรือผ่าตัดเล็กไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายได้ 1 วัน
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 150% ของเงินเอาประกัน หรือแผนสูงสุดรับ 750,000 บาท หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ 3 ปีขึ้นไป
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไปในกรมธรรม์ปีที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรมธรรม์ปีที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 5% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด พร้อมผลประโยชน์จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งหักหักเงินผลประโยชน์จากค่ารักษาพยาบาลรายวันที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่ครบสัญญา หรือมีอายุ 90 ปี รับเงินคืน 400% ของเงินเอาประกันภัย หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษี่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการเอาประกัน ของประกันสูงวัยสบายกระเป๋า

 • เป็นผู้มีอายุระหว่าง 50-70 ปี
 • ระยะการคุ้มครองอายุถึง 90 ปี
 • ระยะการชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดชีพ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามสุขภาพ

ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันสูงวัยสบายกระเป๋า

 • กรณีเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครองตามกรรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างกรมธรรม

ท่านผู้อ่านท่านใดกำลังมองหาประกันชีวิตดีๆ สักอัน หรือต้องการซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่คงจะเห็นแล้วว่า “ประกันสูงวัยสบายกระเป๋า” ของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา นับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งเลยล่ะครับ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  4