งดออกเสียงใครได้ ใครเสีย

งดออกเสียงใครได้ ใครเสีย

คอลัมภ์บทความ  : ควายท้ายตรอก

หัวข้อเรื่อง            : โหวตงบฯใครได้ ใครเสีย

โดยคอลัมนิสต์     : “เลว หิวเงิน”

 

              ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท วาระแรก ขั้นรับหลักการในช่วง 17-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากโรมรันพันตูกันอยู่ 3 วัน 3 คืน

           ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 234 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 488 คน

          

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

OK

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0